ទូរស័ព្ទ
០០៨៦-៦៣២-៥៩៨៥២២៨
អ៊ីមែល
china_b@fengerda.com
WhatsApp
០០៨៦-១៨៦៦៣២០១២៨៨

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

ហេតុការណ៍ពិត

យើងមានអង្គហេតុទំនើបមួយចំនួននៅទីនេះ

 • EXPERIENCEEXPERIENCE

  ២៣ ឆ្នាំ +

  បទពិសោធន៍

 • VEHICLE BRANDSVEHICLE BRANDS

  ១០០ +

  ម៉ាកវ៉េវ

 • SALES VOLUMESALES VOLUME

  ៣០ លាន +

  បរិមាណ​លក់

ពិព័រណ៍

 • d46b11d0
 • 2dbc419a
 • 5d283f4a